به گزارش افکارنیوز،

شال هندی در گردن رئیس جمهور

سخنرانی رئیس جمهور در نماز جمعه مسجد حیدر آباد

سخنرانی روحانی در نماز جمعه هندوستان