کیهان: يكي از عناصر تندرو و آلت دست فتنه گران با مراجعه به فرمانداري تهران براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرد.

«مهدی - خ» که شیوه «عسس بیا مرا بگیر» را ماه هاست اجرا کرده اما موفق به جلب نظر نیروهای امنیتی جهت بازداشت و برخورد با خود نشده! این بار برای خودنمایی اقدام به ثبت نام جزو داوطلبان انتخابات کرد حال آن که در وب سایت خود از ادعای تقلب و… در انتخابات ۲ سال پیش حمایت می کند. او البته در سایت خود اذعان می کند ثبت نام کرده تا رد صلاحیت شود. آقای «خ» از همه «بی صلاحیت ها» نیز دعوت کرده نامزد شوند تا هم رد صلاحیت شوند و سندی بر حقانیت شان باشد و هم صحنه خالی نماند! وی حتی خواستار آن شده که «بازداشت شدگان جنبش] فتنه[» سبز نیز ولو از طریق وکلای خود اقدام به نام نویسی کنند تا ثابت کنیم که شما] نظام[اهل تحریم هستید نه ما! و وقتی حذف شدیم، فریاد بزنیم انتخابات با حذف ما بی معناست.»

خاطرنشان مي شود هر چند طيف گروه هاي فعال در فتنه سبز، تحريم انتخابات را تبليغ مي كنند و اعلام كرده اند كه در انتخابات حضور نخواهند داشت اما اخبار متواتر حاكي از ثبت نام نيروهاي وابسته به اين طيف است. با اين حال بايد گفت بيچاره آن افراد ساده دل و گوش به فرماني كه نمي دانند بالاخره، انتخابات تحريم است و نبايد آمد يا تحريم نيست و بايد آمد!