کیهان: روزنامه ايران در شماره پنج شنبه اول دي در صفحات ضميمه زرد خود به نام شوك به مصاحبه اي با مبتذل نويس ر-اعتمادي (رجب علي) پرداخته است.
ر - اعتمادی سردبیر مجله اطلاعات جوانان، از نشریات منحرف و ابتذال گرای دوران رژیم گذشته بود که سعی در ایجاد فساد اخلاقی و قبح زدایی از جوانان و فرهنگ جامعه را داشت. ر - اعتمادی توانسته بود همزمان با هدایت نشریه در این مسیر به نگارش داستان ها و کتاب های نازل و منحرفی همچون «تویست داغم کن» دست بزند.
ر - اعتمادی را می توان از بانیان ابتذال در فرهنگ ایران و به فساد کشانیدن جوانان با نوشتن کتاب های زرد و انتشار مجله اطلاعات جوانان دانست.
شايان ذكر است چاپ برخي از كتابهاي وي در حال حاضر بدليل محتوي ضد اخلاقي و نقش آفريني در فرار دختران از خانه ها ممنوع است.