مهر نوشت: غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر نزدیکی جبهه پایداری به دولت و حمایت احتمالی دولت از این جبهه، گفت: اینگونه گمانه زنی ها در فضای رسانه ای است و نمی توان به چنین اخباری استناد کرد اما بهتر است برای اطمینان با اعضای این جبهه صحبت شود.

وی ادامه داد: اساسا جبهه پایداری در مقابل دولت یا اصولگرایان نیست و هنوز مشخص نیست که جبهه پایداری از جبهه متحد اصولگرایان جدا باشد. رئیس مجلس هفتم خاطر نشان کرد: تصور نمی کنم جبهه پایداری به قصد رقابت با اصولگرایان تشکیل شده باشد.