به گزارش شفاف در ميان چهرههاي حاضر در مجمع علي فتحا...زاده، امير عابديني، محمدحسن انصاريفرد، جمشيد زارع، شفق، جعفري، ششگلاني، ابرقويينژاد، بهروان و آيتاللهي نيز در ميان حاضرين حضور داشتند.

عباسی قبل از رسمی شدن جلسه در گفت‌وگویی کوتاه اشاره کرد: ‌ تاکید اول ما طبق درخواست بیشتر اعضای مجمع این است که انتخابات ریاست فدراسیون در همین سال ۱۳۹۰ برگزار و به سال بعد منتقل نشود. آقای وزیر در پایان هم قبل از استقرار در جای تعیین شده برای نشستن، تاکید کرد: من به عنوان وزیر ورزش همین جا اعلام می‌کنم وزارت ورزش در انتخابات ریاست فدراسیون روی فرد خاصی نظری ندارد و امیدواریم انتخابات در فضایی سالم برگزار شود. مطمئن باشید وزارت ورزش از رییس بعدی فدراسیون با تمام قوا حمایت خواهد کرد.

رای سفید وزیر به اصلاحات اساسنامه

تا قبل از برگزاری نشست مجمع شایعات زیادی درباره درگیری‌ها و بحث‌های احتمالی و این امکان که شاید مجمع رای به برکناری کفاشیان در پایان دوره چهارساله مدیریتش داده و سرپرست انتخاب کند، شنیده می شد. سرپرستی برای برگزاری انتخابات در زمان دلخواه مخالفان که با آمدن وزیر به نشست مجمع تمام این شایعات رنگ باخت و همه چیز در فضایی آرام برگزار و به نتیجه رسید.اولین و یکی از مهمترین خروجی های این نشست تضمین زمان انتخابات بود که به اسفندماه ۱۳۹۰ منتقل شد. ابتدا قرار بود چهارم اسفند باشد اما با یادآوری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تداخل آن با تاریخ ذکر شده، عباسی هفدهم را پیشنهاد کرد. البته تاریخ چهارم اسفند هم هنوز به صورت قطعی کنار نرفته و ظاهرا قرار است همه چیز با برگزاری یک رای‌گیری مخفی به نتیجه رسیده و تاریخ دقیق بین چهارم یا هفدهم اسفند انتخاب شود.

مهم ترین نکته حضور عباسی در نشست صبح دیروز مجمع اصرار او به عدم دخالت وزارت ورزش در انتخابات و تغییرات اساسنامه بود. وزیر در پایان هم به این اصلاحات رای سفید داد تا حرف خود را ثابت کند.

هیچ‌کس نمی‌دانست آن یک رای سفید در کنار ۴۳ رای موافق و ۱۷ رای مخالف به چه کسی تعلق دارد و شنیده می شود که آن یک رای سفید برای وزیر بوده است.

بنابراین گزارش مواضعی که محمد عباسی در این مراسم گرفت بار دیگر نشان داد که وزیر ورزش و جوانان همچون گذشته از تشنج و هیاهو هراس دارد و می خواهد همه چیز بی سر و صدا و در کمال آرامش دنبال شود.