به گزارش زندگی:آیت الله محسن غرویان، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار زندگی، عزم جریان انحرافی برای در دست گرفتن مجلس نهم را جدی توصیف کرد و گفت: بر اساس اخبار و قرائنی که می بینیم و می شنویم، این جریان به شدت درصدد هستند که اکثریت کرسی های مجلس را به دست بیاورند و از آن به عنوان یک سکوی پرش به سمت قدرت و ریاست جمهوری استفاده کنند.

وی فعالیت های جریان انحرافی در شهرستان ها و هزینه کردن پول های کلان و تطمیع افراد را از جمله این فعالیت ها خواند و ابراز داشت: جریان انحرافی می خواهد با بعضی چهره هایی کار خود را ادامه دهد که برای مردم ناشناخته باشند و به اصطلاح چهره های سفیدی که مردم شناخت زیادی نسبت به آنها ندارند ورود پیدا کند.

این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم یاد آور شد: قرائن حاکی از فعالیت جدی این جریان است و به نظر می رسد که باید جریان انحرافی به عنوان یک ضلع رقابتی جدی تلقی شود.

غرویان همچنین درباره اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از نفوذ جریان انحرافی در انتخابات مجلس، تصریح کرد: بهترین اقدام بازدارنده برای جریان انحرافی را روشنگری می بینم؛ به گونه ای که خطبا، گویندگان، نویسندگان و همه کسانی که تریبون دارند و همچنین نخبگان تاثیرگذار باید درباره ماهیت این جریان روشنگری و خطرات را بازگو کرده و آن نقطه انحراف را مشخص کنند.

این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در واکنش به سخن برخی از افراد مبنی بر اینکه «چیزی به نام جریان انحرافی را نمی شناسیم»، تاکید کرد: جای تعجب است که مراجع، بزرگان و حتی مقام معظم رهبری به جریان انحرافی اشاره کرده و حتی عکس العمل عملی هم داشته اند اما هنوز عده ای می گویند چیزی به نام جریان انحرافی نمی شناسیم.

به گفته غرویان گفتن چنین سخنانی ناشی از جهل نیست، بلکه تجاهل است و باید این موضوع را برای مردم مشخص کنیم.