سرویس سیاسی افکار نیوز - عباس امیری فر امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری و از نزدیکان مشایی برای ثبت نام در انتخابات مجلس در وزارت کشور حضور سافت.
در لحظه انتشار خبر مسئولان ستاد انتخابات در حال تایید مدارک وی هستند.
گفتنی است وی چندی پیش بازداشت و مدتی در زندان به سر می برد.

حجتالاسلام عباس اميري فر كه علاوه بر دبيركلي تشكل موسوم به جامعه وعاظ ولايي، دبيري كميسيون فرهنگي دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد رياست جمهوري را عهدهدار است، چند ماه پیش از سوي دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شد.