به گزارش فارس، امیر میرزایی حکمتی فرزند علی متولد ۱۹۸۳ میلادی اهل ایران، مقیم آمریکا ایالت میشیگان است که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی CIA علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه دادگاه امروز، کیفرخواست متهم توسط آقای قطبی نماینده دادستان قرائت شد؛ این کیفرخواست بر اساس گزارشات مدیرکل حقوقی و قضایی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و اقاریر خود متهم تنظیم شده بود. در این کیفرخواست بر همکاری حکمتی با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی CIA علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید شده بود.

پس از قرائت کیفرخواست، متهم خود را معرفی و سپس در برابر سؤالات قاضی صلواتی از خود دفاع کرد و ضمن اقرار به انگیزه خود برای نفوذ در سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سازمان جاسوسی سیا، اظهار داشت: من در این مأموریت فریب سازمان جاسوسی آمریکا را خوردم و هرچند با مأموریت نفوذ در سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به منبع خبری برای CIA وارد ایران شده بودم اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم. چرا که قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم.

پس از سخنان حکمتی، صمدی وکیل مدافع متهم نیز به ایراد دفاعیات خود پرداخت و درباره و به کیفرخواست صادره نقدهایی اقامه کرد.

پس از سخنان وکیل مدافع، نماینده دادستان نیز از کیفرخواست دفاع و نقدهای وکیل مدافع را وارد ندانست.

سرانجام پس از اظهارات موکل، وکیل و نماینده دادستان و همچنین سوال و جواب‌های قاضی صلواتی و متهم، قاضی صلواتی اعلام کرد که پس از ارائه لایحه دفاعیه وکیل به دادگاه و بررسی‌های لازم، حکم نهایی صادر خواهد شد.

مشروح این دادگاه تا دقایقی دیگر در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.

قاضی صلوتی در انتهای این دادگاه گفت: برخود لازم می‌دانم که از زحمات و تیزهوشی‌های سربازان گمنام امام زمان بویژه معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشکر کنم.

گفتنی است، در پایان این دادگاه، وکیل مدافع متهم از قاضی صلواتی به دلیل آزادی کامل در دادگاه برای ایراد دفاعیات تشکر و همچنین امیر میرزایی حکمتی نیز از دفاعایت وکیل ابراز رضایت کرد.