به گزارش بازتاب انلاین،مشاور رئیس مجلس با بیان این که علی لاریجانی از استان قم در انتخابات مجلس نهم شرکت میکند، گفت: به احتمال فراوان علی لاریجانی یکی از روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه این هفته در انتخابات مجلس نهم ثبت نام میکند. حسن زمانی در گفتوگو با پانا، با یادآوری این که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفند برگزار میشود، تصریح کرد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از استان قم در انتخابات مجلس نهم شرکت میکند. وی گفت: حضور علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم در انتخابات مجلس نهم از استان قم قطعی شده است. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نامزدهای حضور در انتخابات مجلس نهم برای ثبت نام تا جمعه - ۹ دی- زمان دارند، تأکید کرد: به احتمال فراوان علی لاریجانی یکی از روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه این هفته در انتخابات مجلس نهم ثبت نام میکند.