به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمدرضا باهنر در سفر يك روزه به اصفهان با اعضاى جبهه متحد اصولگرايان ديدار كرد.

وی در نشست پرسش و پاسخ دانشجوبان با اشاره به اهمیت انتخابات نهمین مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: انتخابات پیش رو اولین انتخابات بعد از فتنه ۸۸ و آخرین انتخابات قبل از ریاست جمهورى آینده بوده و از این لحاظ از اهمیت به سزایى برخوردار است.

نائب رئیس مجلس شوراى اسلامى به انتخابات نهمین دوره مجلس اشاره کرد و بیان داشت: در انتخابات پیش رو رقابت پیچیده تر از سال هاى گذشته است و جبهه متحد اصولگرایان نیز با همین دلیل و با احساس ضرورت، فعالیت انتخاباتى خود را شروع کرده است.

وى تبیین اصول حاکم بر جامعه را یکى از وظایف جبهه متحد اصولگرایان دانست و افزود: این جبهه با تاکید بر انتخابات مجلس نهم، در آینده نزدیک برنامه هاى خود براى این مجلس را تدوین و منتشر خواهد کرد تا مردم و مخاطبین بتوانند با وسعت دید بیشترى در انتخابات شرکت کنند. دبیر جامعه اسلامى مهندسین در این نشست اظهار داشت: در انتخابات مجلس نهم رقابت‌ها بغرنج‌تر و پیچیده‌تر از دوره گذشته است. ‌


وى با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهورى اسلامى گفت: همواره ریاست جمهورى به عنوان نتیجه متراکم دموکراسى و مجلس به عنوان نتیجه گسترده دموکراسى شناخته مى شود چرا که در انتخابات مجلس تعداد افراد بیشترى به عنوان نمایندگان مردم انتخاب مى شوند.
باهنر همچنین با بیان اینکه در انتخابات مجلس امکان وحدت بخشى بیشترى وجود دارد افزود: یکى دیگر از ویژگى هاى مجلس حضور گروه هاى متنوع و احزاب با گرایش هاى مختلف است که مى تواند تمامى سلایق و مطالبات مردم را پوشش دهد.
نائب رئیس مجلس شوراى اسلامى در ادامه به انتخابات نهمین دوره مجلس اشاره کرد و بیان داشت: در انتخابات پیش رو رقابت هاى پیچیده تر از سال هاى گذشته است و جبهه متحد اصولگرایان نیز با همین دلیل و با احساس ضرورت، فعالیت انتخاباتى خود را شروع کرده است. وى تبیین اصول حاکم بر جامعه را یکى از وظایف جبهه متحد اصولگرایان دانست و افزود: این جبهه با تاکید بر انتخابات مجلس نهم، در آینده نزدیک برنامه هاى خود براى این مجلس را تدوین و منتشر خواهد کرد تا مردم و مخاطبین بتوانند با وسعت دید بیشترى در انتخابات شرکت کنند.

***اصلاح طلبان و فتنه گران دو رقیب اصلى اصولگرایى ‌ ‌‌ ‌


وى اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران را دو رقیب داخلى رسمى و تئوریک اصول‌گرایان در انتخابات مجلس برشمرد و تاکید کرد: به جز این دو گروه دشمنى‌هاى مختلفى نیز از خارج از کشور براى انتخابات داریم و عوامل استکبارى مدام در حال جاسوسى، جنگ نرم، سخت و اطلاعاتى با کشور ما هستند که این بار شدیدتر از پیش بوده و دلایل و آثار آن هم مشخص است. ‌ ‌
نماینده مردم تهران، رى، اسلامشهر و شمیرانات ادامه داد: در اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران هم طیف‌هاى مختلفى وجود دارد به گونه‌اى که برخى از رقباى داخلى با اصول‌گرایان به عنوان تشکیلات سیاسى رقابت مى‌کنند اما تعدادى نیز با نظام جمهورى اسلامى رقابت دارند.
‌وى با اشاره به اینکه گروهى از اصلاح‌طلبان ساختار شکن هستند، اظهار داشت: این افراد گرچه شاید در گذشته با انقلاب و نظام موافق بوده‌اند اما اکنون تئورى‌هاى پایه‌اى امام خمینى(ره) و ساختارهاى نظام جمهورى اسلامى را قبول ندارند و استدلال‌هایى نیز براى این تفکر خود دارند. ‌
‌باهنر افزود: این گروه‌ها اگر ضد انقلاب و وابسته به خارج از کشور نبوده و انسان‌هاى معتدل، منصف و ملى نیز باشند، اما در نهایت معتقدند نظام عقیدتى و ایدئولوژیک نمى‌تواند مدافع منافع ملى باشد و به درد دنیاى امروز نمى‌خورد. ‌
وى در ادامه تصریح کرد: ما براى رد حرف‌هاى این افراد استدلال، نقشه راه و تجربه ۳۰ ساله داریم و مى‌توانیم به آنها اثبات کنیم که با تکیه بر ایدئولوژى و اعتقاد بزرگ‌ترین کارهاى سیاسى و حکومتى را مى‌توان انجام داد و منافع بسیارى را نیز حفظ کرد که البته این راه هزینه‌هایى را هم دارد. ‌ ‌
نماینده مجلس شوراى اسلامى در دوره‌هاى دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم با بیان اینکه گروه دیگرى از اصلاح‌طلبان ساختارشکن نبوده و حکومت اسلامى را قبول دارند، تاکید کرد: این افراد معتقدند انسان‌هایى که در نظام جمهورى اسلامى حاکم مى‌شوند باید عادل و عالم باشند و مسلمان‌هاى صالح باید حاکم بر نظام باشند، اما حاکمیت اسلام به مصلحت نیست.
‌وى اضافه کرد: این دیدگاه همان تئورى نهضت آزادى و عقیده افرادى مانند مهندس بازرگان و مهندس سحابى است و با دیدگاه ما درباره حکومت اسلامى متفاوت است. ‌
‌باهنر در ادامه گفت: گروه دیگر آنها نیز اسلام، حکومت اسلامى و ولایت‌ فقیه را قبول دارند، اما سهمى از حکومت را طلب مى‌کنند و نهایت حرف آنها این است که رهبر باید با آنها بده بستان داشته و هواى آنها را داشته باشد. ‌ ‌
وى با اشاره به اینکه گروه دیگر نظام جمهورى اسلامى، انقلاب و ولایت‌فقیه را قبول دارند و تنها مى‌گویند ما گروه راستى‌هاى سنتى را قبول نداریم، گفت: این موضوع مهم نیست که این افراد راست‌هاى سنتى، جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پیروان خط رهبرى، موتلفه یا هر تشکل دیگر را قبول نداشته باشند. ‌
‌نایب رئیس مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: این افراد مجرم نبوده و مى‌توانند در انتخابات شرکت کنند، اما براى این موضوع تنها باید دو کار انجام دهند، یک کار این است که مرز و ارتباط خود را با فتنه، مشخص کنند و دیگر اینکه اصلاح‌طلبى را تعریف کنند. ‌

***جریان انحرافی از دل اصولگرایان به وجود آمده است اما مبانى آنها برگرفته از جریان اصلاح طلبی است


باهنر ضمن بیان اینکه مشایى را رهبر جریان انحرافى مى داند گفت: الان هم حاضرم شهادت دهم که اگر وزیرى از دولت با مشایى با تندى برخورد کند رئیس جمهور او را عزل خواهد کرد.
نائب رئیس مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه به نظر من اعتقاد احمدى نژاد نسبت به سال ۸۹ و ۹۰ عوض نشده است تصریح کرد: تردیدى ندارم که مقام معظم رهبرى حضور مشایى را در مناصب اجرایى کشور به مصلحت نمى دانند.
وى در ادامه جریان انحرافى را دیگر گروه رقیب ایدئولوژیک اصولگرایان معرفى نمود و گفت: با اینکه این گروه
باهنر با بیان اینکه این گروه داراى مفاسد سیاسى و اقتصادى پیچیده اى است افزود: اینکه این گروه فکر مى کنند که جوانان امروز را با اسلام و انقلاب نمى توان جذب کرد و پایه هاى حکومت بایستى از دیندارى فاصله بگیرد خود یک انحراف بزرگ است.
عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه جریان فتنه و جریان انحرافى سعى بر استفاده از مهره هاى سفید در انتخابات دارند افزود: البته باید مراقب بود که برخى از افرادى که با این جریان ها ارتباط و وابستگى ندارند به منحرف بودن متهم نشوند.
نماینده مردم تهران، رى، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس اضافه کرد: این افراد تصور مى‌کنند پایه حکومت باید از دین‌دارى و اسلام‌خواهى فاصله بگیرد که این انحرافى در عقیده و رفتارشان است که به دنبال آن ساختارها، نفوذها، مفاسد اقتصادى و غیره وارد مى‌شود. ‌
وى در ادامه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره گروه‌هاى انحرافى تاکید کرد: منظور ایشان از این فرمایش که» من جلوى انحراف را مى‌گیرم و تا زنده هستم اجازه نمى‌دهم انقلاب منحرف شود «، این گروه بوده‌اند نه اصلاح‌طلبان. ‌ ‌
محمدرضا باهنر در تحلیلى دیگر افزود: ما علاوه بر اصلاح طلبان و جریان فتنه یک مشکل دیگرى هم داریم، متاسفانه هر دوره نسبت به دوره قبل تاثیر پول بر نتیجه انتخابات مجلس در حال افزایش است، که این هزار فساد پشتش نهفته است و شوراى نگهبان و قوه قضائیه بایستى جلوى این روند را بگیرند. ‌ ‌

***‌جامعه روحانیت و مدرسین پایه تشکیل جبهه متحد اصولگرایان ‌ ‌


باهنر با بیان اینکه جامعه روحانیت و جامعه مدرسین پایه جبهه متحد اصول‌گرایان را بنیان نهادند، تصریح کرد: البته ممکن است ما نیز اشکالات و انتقاداتى از هم داشته باشیم یا به رفتار ما نقد وجود داشته باشد، اما ادعاى ما این است که اگر هدف فرد یا گروهى در راستاى اسلام، نظام، انقلاب و شهدا باشد در همراهى، هم‌دلى و هم گامى با روحانیت انقلابى مبارز ضرر نکرده است. ‌ ‌


***به دنبال ایجاد ستاد اجرایى اصول‌گرایان در انتخابات هستیم ‌ ‌


وى با بیان اینکه منظور از شاخص ایثارگر فرد یا افرادى هستند که مقبول عموم بسیجیان، ایثارگران و خانواده شهدا باشد، تصریح کرد: البته مقام‌هاى بالا باید این فرد را تایید کنند که براى این شاخص نیز پنج تا شش نفر انتخاب شده و همه روى آنها تفاهم داشتند، اما خود این افراد به دلایل مختلف این موضوع را نپذیرفتند که از جمله آنها آقاى مهره‌کش بود و ما اکنون به دنبال قانع کردن آنها هستیم. ‌ ‌
باهنر اضافه کرد: در انتخاب افراد سیاسى نیز قرار شد مجموعه‌هاى سیاسى فعال مانند رهپویان، جبهه پیروان خط رهبرى، جمعیت ایثارگران و تشکل‌ها هر کدام فردى را معرفى کنند و در بین آنها هر کس بیشترین راى را در بین تشکل‌هاى اصول‌گرا بیاورد شاخص یا ارشد سیاسى شود که در اصفهان، سقائیان‌نژاد انتخاب شد. وى در ادامه بیان داشت: در پى آن هستیم که با مشورت با این سه ارشد، مسئول جبهه پیروان خط رهبرى و مسئول تحول‌خواهان و غیره هیئت هفت یا هشت نفره‌اى را به عنوان ستاد اجرایى اصولگرایان در انتخابات معرفى کنیم. ‌
رابط جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به اینکه در اصفهان اصول‌گرایان باید در انتخابات منافع عمومى وحدت را در ذهن داشته باشند، تصریح کرد: تلاش مى‌کنیم تبیینى از اصول حاکم بر جبهه متحد اصول‌گرایى داشته و برنامه‌هایى که در جبهه متحد اصولگرایى تدوین مى‌شود را هر چه زودتر منتشر کنیم تا مخاطبان با چشمان بازتر و آگاهانه‌تر در این انتخابات شرکت کنند.

***ولایت فقیه و تبعیت از آن شاخص اصولگرایى


در این نشست یکى از دانشجویان با طرح این مطلب که فتنه بعدى توسط اصولگرایان کج فکر شکل مى‌گیرد و نه توسط جریان انحرافى، خواستار اظهار نظر مهندس باهنر در این رابطه شد.
باهنر در جواب به این سوال با بیان اینکه اصولگرایان همواره در معرض انحراف هستند گفت: ما مدعى هستیم که شاخص ما ولایت فقیه است و افراد را نسبت به این شاخص مى سنجیم.
باهنر در ادامه گفت: در همین سه تا چهار سال گذشته افرادى را دیدیم که ادعاى دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.

*** ‌لاریجانى بیشترین شانس را برای ورود به مجلس دارد


در ادامه یکى از دانشجویان فعال سیاسى، با بیان غیرقابل قبول بودن حضور نمایندگان آقایان لاریجانى و قالیباف در کمیته جبهه متحد اصولگرایان خواستار توضیح این اتفاق از مهندس باهنر شد.
باهنر در جواب وى اذعان داشت: در کشور ما احزاب منسجم وجود ندارد و ما خود را هم حزب کامل نمى دانیم بلکه گروه هاى قشرى و سیاسى هستیم که نیروهایى هم داریم، اما جبهه متحد سعى بر این دارد که چتر خود را به صورت حداکثرى براى اصولگرایان باز کند.
دبیر کل جامعه اسلامى مهندسین افزود: ما حتى جبهه پایدارى را هم با اینکه حزب نیست و موقعیت ‌ تشکیلاتى ندارد، به خاطر حوزه تاثیرشان دعوت کرده ایم.
باهنر در ادامه با بیان اینکه قالیباف مجموعه و تشکیلات بزرگ پیشرفت و عدالت را در کشور دارا است، اظهار داشت: لاریجانى نیز داراى ظرفیت بسیار بزرگى از نمایندگان فعلى مجلس است.
وى افزود: مجموعه اى که لاریجانى در حال حاضر در مجلس مدیریت مى کند بیشترین شانس را براى ورود به مجلس نهم دارد و نمى شود آن ها را حذف کرد.

*** ‌تحت فشار قرار دادن رییس قوه قضاییه؛ توسط برخى افراد تند رو در مجلس


عضو جبهه متحد اصولگرایان گفت: برخى از دوستان آن‌قدر شعار براى بازداشت موسوى دادند که رئیس قوه قضائیه در مصاحبه اى اعلام کرد که با این‌که با بازداشت سران فتنه موافق است اما مقامات بالاتر، آن را صلاح نمى دانند.
باهنر ادامه داد: اما آن ها معتقد بودند که باید آن قدر فشار آورد تا مقام معظم رهبرى هم تسلیم شوند.
وى در ادامه ضمن اشاره به نوشتن نامه به رهبرى قبل از انتخابات ۸۸ بیان داشت: ما از این نامه ها و ارتباطات با رهبرى کم نداشته ایم و هر چه به ذهنمان مى رسد براى رهبرى نوشته و مى فرستیم که یک موردش افشا شده که این هم نباید منتشر مى شد.
مهندس باهنر افزود: ولى به نظرم هر فردى که تا یک هفته پس از انتخابات سال ۸۸ از وى صد تعریف هم کرد و گذشته وى را به یادش آورد به وظیفه شرعى خود عمل نموده است و خیلى هم کار خوبى کرده است.
باهنر در پاسخ به سئوال دانشجویى که بحثنامه به آقا را صریح جواب دهید، گفت: درباره نامه باید بگویم ما از این ارتباطات و بحث‌ها با آقا یکى دو تا نداریم، من هر وقت درباره هر چه به ذهنم برسد براى آقا نامه مى‌نویسم و پرونده‌ام پیش آقا مفصل است.
نائب رئیس مجلس شوراى اسلامى تاکید کرد: بالاخره من سى سال در فضاى سیاسى بوده‌ام، شاید هم لیاقت نداشته‌ام اما رهبر معظم انقلاب دو دوره است به بنده حکم عضو تشخیص مصلحت نظام دادند و این در حالى است که از کل مجلس شوراى اسلامى سه نفر عضو مجلس تشخیص مصلحت هستند که دو نفرشان به دلیل ریاست در مجلس است.
وى اضافه کرد: شرمنده محبتى که رهبر انقلاب به من دارند هستم و نامه به آقا زیاد مى‌نویسم که یک نامه را آقایان فهمیده و افشا کردند، اما ۹۹ نامه دیگر را که خودم نوشته‌ام، تنها خود مى‌دانم.
وى اضافه کرد: من از کسى نمى‌ترسم خیلى‌ها مى‌خواستند این موضوع را به من بچسبانند که باهنر به موسوى تبریک گفته و راى داده که همه دروغ است، من یک روز هم به انتخاب شدن موسوى راضى نبودم و از زمان حزب جمهورى با او بحثداشتم.
این نماینده مجلس در ادامه نوشتن این گونه نامه ها را وظیفه خود دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبرى هم نیاز به مشورت دارند و خودشان مى فرمایند که به ایشان مشورت داده شود و این کار وظیفه یاران انقلاب است.
در نامه اى هم که به آقا نوشتم ذکر کرده ام که احتمال این را هم بدهید که مهندس موسوى راى بیاورد و نگفته ام که خدا کند که مهندس موسوى راى بیاورد و… وخیلى ها هم مى‌خواستند به من بچسبانند که باهنر به مهندس موسوى تبریک گفته و راى داده و …
نايب رئيس مجلس در ادامه تصريح كرد: با اين وجود اگر قرار باشد ميان احمدىنژاد و موسوى يكى را انتخاب كنم، ۱۰ سال ديگر هم باشد مىگويم احمدىنژاد