به گزارش سروشنیوز، وی افزود: طی چند روز اخیر برخی از اخبار و شایعات درباره حضور مرتضی طلایی به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده که واقعیت ندارد.

این منبع نزدیک به مرتضی طلایی تاکید کرد: سردار طلایی کماکان عضو شورای اسلامی شهر تهران بوده و بنایی برای حضور در انتخابات ندارد.