به گزارش ایرنا، استاندار تهران گفت: دكتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران بزودی به شهرستان فیروزكوه سفر می كند.

' مرتضی تمدن ' روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران که در فیروزکوه برگزار شد، درباره تصویب ۵۹ مصوبه و ۳۷ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای این شهرستان اظهار داشت: آنچه در این جلسات کارشناسی شده و مورد تصویب قرار می گیرد، باید با توجه به دو رویکرد اساسی مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: نخستین مورد، پیگیری اموری است که از سفر گذشته رییس جمهوری، نیمه تمام مانده و در این راستا باید هر قول و وعده ای که از سوی مجموعه دولت و رییس جمهوری داده شده است، اجرایی شود.

استاندار تهران افزود: مورد دوم آن است که هر آنچه از پروژه ها و مصوبات دیگر باقی مانده است، با انجام کار کارشناسی و تخصصی با توان و امکانات دولت تطبیق داده شود و سپس آن را مطرح و عملیاتی کنیم.

وی تصریح كرد: موظف هستیم طبق برنامه زمان بندی دولت، در دو سال باقی مانده عمر دولت دهم، كارهای نیمه تمام را تكمیل كنیم.