به گزارش افکارنیوز،

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، درباره مباحث مطرح شده از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای مذاکره در حوزه موشکی و توان دفاعی کشور گفت: ما در خصوص موضوعات موشکی و توان دفاعی کشور مان با هیچ کشوری مذاکره نمی کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: نظام براساس سیاست های کلی خود عمل می کند و تهدیدات دشمنان ملت و انقلاب نمی تواند موجب عقب نشینی نیروهای نظامی از افزایش توان دفاعی کشور شود. ملت ما هر روز راسخ تر از گذشته در مسیر دست یابی به آرمان های انقلاب اسلامی حرکت می کنند.