به گزارش افکارنیوز،

احمد شریف عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران، از بحث و بررسی پیرامون اصلاح قانون جدید احزاب در جلسه روز گذشته(دوشنبه) این نهاد صنفی خبر داد.

شریف در همین باره اظهار داشت: در جلسه روز گذشته شورای مرکزی خانه احزاب، پیرامون ۵ تبصرهِ ماده ۲ از فصل دوم قانون جدید احزاب(با موضوع تاسیس حزب) بحث و بررسی صورت گرفت.

وی درباره یکی از مصوبات جلسه روز گذشته شورای مرکزی خانه احزاب گفت: در حال حاضر، روند پیچیده ای برای ثبت احزاب وجود دارد. بر همین اساس، هیئت موسس حزب باید مدارک خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهد؛ پس از بررسی این مدارک، باید کنگره هم برگزار شود. از نگاه ما این روند باید حذف شود.  

شریف در همین باره تاکید کرد: برای حل این پیچیدگی ها، در جلسه روز گذشته مقرر شد تا هیئت موسس حزب برای ثبت حزب، مدارک خود را به وزارت کشور ارائه و وزارت کشور هم ظرف مدت یک هفته پس از دریافت مدارک، باید تطبیق مدارک خواسته شده با مدارک ارائه شده را بررسی و نتیجه را مبنی بر ثبت حزب یا لزوم تکمیل و اصلاح آن به هیئت موسس حزب ابلاغ کند.

شریف همچنین از تصویب ویژگی های اساسنامه و مرامنامه که احزاب باید بر اساس آن فعالیت کنند، در جلسه روز گذشته شورای مرکزی خانه احزاب خبر داد.