به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان، گفت: این طرح با 102 امضا و با قید 2فوریت تدوین شده و قطعاً پیش از پایان سال اعلام وصول می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح در جهت ایجاد هرچه بیشتر عدالت و رفع تبعیض مطرح شده است، ادامه داد: طرح مذکور باعث امیدوار شدن مردم به ایجاد عدالت در کشور می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، با بیان اینکه بر اساس این طرح اموال مسئولان که از طریق رانت یا امتیاز ویژه و یا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته می‌شود، تصریح کرد: اموال مسئولان که از راه نا‌مشروع به دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود.

ابوترابی با تأکید بر اینکه طبق طرح مذکور اموال تمامی مسئولان پس از انقلاب بررسی می‌شود، اضافه کرد: و حتی اموال همسر و فرزندانشان که به‌واسطه رانت همسر و یا پدرشان به‌دست آمده بررسی و در صورت نامشروع و یا غیرمتعارف بودن مصادره می‌شود.

وی با ابراز اینکه در طرح مذکور پیش‌بینی شده است که یک هیئت 7نفره برای بررسی اموال مقامات تشکیل شود، ادامه داد: پس از بررسی اموال مسئولان درنهایت یک قاضی در این باره حکم صادر می‌کند.

ابوترابی با اظهار اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پیش از پایان سال اعلام وصول می‌شود، تصریح کرد: قطعاً این طرح با توجه به اهمیتش پیش از پایان سال در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.