به گزارش افکارنیوز،

رهبر انقلاب: «باید مراقب باشیم که درختهائی را که موجود است، حفظ کنیم؛ یکی از کارهای مهم این است. انسان متأسفانه گاهی میبیند که به آنچه داریم، بی توجهی میشود؛ درختها را قطع میکنند، باغها را خراب میکنند.»