به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های صبح امروز ایران در سرمقاله های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آنها در ذیل می آید:

پسری با کفش‌های کتانی

نفهمیدیم یک ساعت و چهل دقیقه چگونه گذشت؛ از بس که با همه داغ‌دیدگی، خوب و دلنشین حرف زد. قلنبه سلنبه حرف نمی‌زد. جاری زندگی خود و فرزندش را با سادگی تمام مرور کرد.

آمریکا باز هم بازنده خواهد شد

ترکیب دولت آمریکا در حدود یک‌سالی که از روی کار آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌گذرد به دلیل شخصیت ویژه او، دچار تغییرات سریع و پیش‌بینی‌نشده و بعضا حتی غیر قابل درک و توجیه شده است.

وارونه‌نمایی را بس کنید!

تاریخ انگار عجله دارد برای رسیدن به جایی! ترامپ را ببینید؛ چرخ روزگار او را آورده تا بی‌پرده، آمریکا را نمایندگی کند.

چرایی و تبعات اخراج وزیر خارجه آمریکا

ترامپ رکورد برکناری مقام های ارشد کابینه را شکست و پس از ماه ها گمانه زنی بالاخره رکس تیلرسون وزیر خارجه کابینه اش را برکنار کرد.

اعتراف ترامپ به شکست دیپلماسی جهانی آمریکا

ترامپ با برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، پامپئو رئیس سازمان سیا را به جای وی موقتاً منصوب کرده است.