گروه سیاسی- در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته و در حالی که روزهای پایانی سال قرار داریم شاهد سه استیضاح در مجلس بودیم. 

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی و زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی.

سه وزیری که با رای مجدد نمایندگان بر سمت های خود ابقا شدند. به عبارت دیگر مجلس هیچ یک از این سه وزیر را عزل نکرد.

خبرنگار افکار نیوز بعد از رای مجدد نمایندگان به این وزرا، سراغ 2 نفر از نمایندگان رفته و نظر آنها را راجع به دلایل رای مجدد به این سه وزیر جویا شد.

استیضاح به معنی عزل صدرصدی یک وزیر نیست

زهرا ساعی نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است، گفت: استیضاح در واقع برای پیگیری حقوق و مطالبات مردم از سوی نمایندگان است.

وی افزود: آئین نامه داخلی مجلس همانطور که برای نمایندگان موافق و طراح استیضاح برای بیان دلایل استیضاح فرصت و زمان صحبت پیش بینی کرده برای نمایندگان مخالف و وزرا هم فرصتی در نظر گرفته تا پاسخ های لازم را ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این صحبت ها و بیان مخالفت ها و موافقت ها و ارائه نظرات است که نمایندگان به یک جمع بندی کامل می رسند و چه بسا برخی از نمایندگان بعد از شنید سخنان وزیر و موافقان وی، از رای منفی به وزیر منصرف شوند.

ساعی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر استیضاح، به معنای عزل صدرصدی یک وزیر نیست و چه بسا در جریان استیضاح ابهامات رفع شود.

عزل نشدن وزرا، به معنی پایان استیضاح در مجلس نیست

اکبر رنجبر زاده نماینده اسدآباد در مجلس هم معتقد است که طرح سه استیضاح پشت سر هم در مجلس در رای ندادن نمایندگان به عزل وزرا تاثیر گذار بود.

وی تصریح کرد: البته در آستانه عید قرار داریم که این مقطع زمان مناسبی برای استیضاح نبود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه رای نمایندگان قابل پیش بینی نیست، گفت: استیضاح به معنای عزل وزرا نیست. شاید نگرانی از نداشتن جایگزین مناسب برای یک وزیر، برای ابقای مجدد یک وزیر تاثیر گذار باشد.

رنجبرزاده با بیان اینکه طرح استیضاح برای عزل یک وزیر باید از پشتوانه قوی برخوردار باشد، افزود: حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس باید طرح استیضاح را امضاء کنند و پای آن محکم بیاستند و تاکید کنند که ادامه کار وزیر در وزارتخانه به صلاح نیست.

وی در همین راستا به استیضاح سه وزیر اشاره کرد و گفت: استیضاح ربیعی بیش از 50 امضاء اما استیضاح 2 وزیر دیگر کمتر از 30 امضاء داشت. بنابراین استیضاح این سه وزیر از اول جدی نبود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: عزل نشدن وزرا با استیضاح به معنای آن نیست که مجلس دیگر به سراغ استیضاح نمی رود.

رنجبرزاده افزود: اگر یک استیضاح پشتوانه محکمی ندارد، بهتر است اصلا مطرح نشود و نمایندگان به ابزارهای نظارتی دیگر همچون تذکر و سوال روی بیاورند.