گروه سیاسی- نمایندگان مجلس در این هفته فقط روز یکشنبه جلسه علنی دارند و بعد از آن تا پایان تعطیلات نوروز به حوزه های انتخابیه می روند و حداقل به مدت 17 روز تا بعد از تعطیلات نوروز جلسه علنی ندارند.

​به گزارش خبرنگار افکارنیوز، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع، مصارف و نظام مدیریت 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

البته این گزارش در ردیف هفتمین دستور کار چاپ شده مجلس قرار دارد که ممکن است در روز یکشنبه نوبت رسیدگی به آن نرسد و بررسی آن به سال آینده موکول شود.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء یک و 2 بند ز تبصره یک قانون بود سال جاری و گزارش نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1389 تا 1395، گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از دیگر دستورات کاری نمایندگاه در آخرین روز مجلس در سال جاری است.

کمیسیونهای تخصصی مجلس ظاهرا این هفته جلسه ندارند چرا که دستور کار آنها اعلام نشده است.