به گزارش افکارنیوز،

دادستانی تهران:رحیم مشایی دستگیر و بازداشت شد.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران :

روز شنبه (26/12/96) حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران نامبرده توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت گردید.