به گزارش افکارنیوز،

تصاویر به دست آمده از اسفندیار رحیم مشایی حکایت از ارتباط نزدیک وی با پریوش سطوتی همسر مرحوم دکتر فاطمی دارد.

پریوش سطوتی در سال 1390 از طرف نهادهای امنیتی بازداشت شد.

ارتباط نزدیک اسفندیار مشایی با پریوش سطوتی + تصاویر

ارتباط نزدیک اسفندیار مشایی با پریوش سطوتی + تصاویر