به گزارش افکارنیوز،

لباس محلی لری به وزیر ارتباطات و استاندار خوزستان در بخش الوار گرمسیری اندیمشک اهدا شد.

 

 وزیر ارتباطات