به گزارش افکارنیوز،

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در کمیسیون متبوع خود، گفت: بعد از تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 95 از سوی رئیس دیوان محاسبات، کمیسیون‌های تخصصی باید نظرات کارشناسی خود را به ما ارائه کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه هم در نهایت با بررسی و جمع‌بندی آنها، گزارش نهایی را در صحن علنی قرائت می‌کند.

مفتح با اشاره به اعتراض دولت بعد از ارائه توضیحات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۵ در صحن علنی مجلس هم اظهار کرد: نوبخت سخنگوی دولت نسبت به برخی موارد مانند عدم واریز منابع به خزانه اعتراض داشت که این موضوع در زمان تنظیم گزارش نهایی در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است؛ نوبخت بعد از ارائه توضیحات عادل آذر در مجلس در جممع خبرنگاران گفت که در گزارش تفریغ بودجه 95 از سوی دیوان محاسبات مطالبی مطرح شد که اگر از بنده می پرسیدند همه را شفاف می گفتیم. حیثیت دولت و دستگاه‌های دولتی با قرائت این گزارش برده شد و گفتند که فلان پول واریز نشد و یا فلان پول به جای دیگری واریز شده است.

همچنین وی تصریح کرد: اگر دستگاهی خطا کرده است حتماً باید به جامعه معرفی شود؛ تمام تلاش ما بر این است که بودجه کشور شفاف شود، اما این به معنی اطلاع رسانی براساس گمانه زنی نیست؛ ما داریم با این کار با حیثیت یک دولت بازی می کنیم و به دستگاه های دولتی به نوعی تشویش اذهان عمومی ایجاد می شود که اینها پول ها را به حساب عمومی واریز نکردند.