به گزارش افکارنیوز،

به‌دنبال آخرین مورد از تحرکات ضدایرانی دولت آمریکا و تحریم چند تبعه ایرانی و یک شرکت فعال در حوزه خدمات فناوری و مهندسی به‌بهانه و اتهام کذب فعالیت در زمینه‌های سایبری علیه مؤسسات دانشگاهی آمریکا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این اقدام آمریکا آن را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه دلیل موجه و نشانه بارز دیگری از خصومت و دشمنی ذاتی هیئت حاکمه آمریکا با ملت ایران توصیف کرد.

وی تأکید کرد: آمریکا قطعاً از این ترفندها برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد علمی مردم ایران طَرفی نخواهد بست.