به گزارش افکارنیوز،

داوود محمدی با اشاره به نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۶ گفت: نظارت‌های متعددی در قانون برای مجلس پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت در مجلس می‌تواند گاهی در قالب تذکر اعمال شود، گفت: این تذکرات در قالب تذکرات کتبی و شفاهی به اشکالات دستگاه‌های مختلف می‌پردازد که مخاطب این تذکرات از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و معاونین رئیس جمهور را شامل می‌شود.

محمدی تصریح کرد: یک بخشی از نظارت در قالب سوال واستیضاح وزرا مطرح می‌شود و در این حوزه هم کمیسیون‌های مختلف در سال گذشته چندین مورد سوال را از وزرای مختلف مطرح کردند.

وی با اشاره به نظارت «کمیسیون اصل نود» مجلس بر دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: این کمیسیون به عنوان چشم نظارتی مجلس می‌باشد لذا ما در سال گذشته نسبت به چند مورد اعم از مسکن مهر، تحقیق و تفحص های مجلس، و شکایات از دستگاه‌های مختلف و معوقات بانکی ورود کردیم.

وی تصریح کرد: البته به دلیل تعدد کاری مجلس در سال ۹۶ گزارش معوقات بانکی در اوایل سال ۹۷ در مجلس قرائت خواهد شد.