به گزارش افکارنیوز،

استقبال رسمی رئیس جمهوری آذربایجان از رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ زاگلبای ریاست جمهوری در شهر باکو برگزار شد.