به گزارش افکارنیوز،

«بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعای تکراری وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را تکذیب کرد و گفت: چنین ادعایی، نادرست و دروغی بزرگ است و تکرار آن از سوی برخی کشور‌های منطقه و فرامنطقه ای، هیچ تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای روشنگری افکار عمومی جهانیان در خصوص یکی از اسفبارترین فجایع انسانی و جنایات جنگی تاریخ معاصر و مظلومیت مردم بی دفاع این کشور بوجود نخواهد آورد.

قاسمی افزود: طبیعی به نظر می‌رسد کشور‌های صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی، حملات هر روزه و بی وقفه جنگنده‌های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن را دفاع از خود بدانند؛ چراکه جنگ یمن و کشتار مردم این کشور و ویرانی زیرساخت‌های آن، سود سرشاری را به اقتصاد کشور‌های صادرکننده تسلیحات سرازیر کرده است. مردم این کشور‌ها باید بدانند که دولت‌های متبوع شان با تجهیز عربستان سعودی به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها برای حمله به یمن، در بروز بدترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر و جنایات جنگی روزانه علیه مردم این کشور نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

قاسمی در پایان به برخی دولتمردان فرانسوی نیز توصیه کرد با مراجعه به آموزه‌های بسیاری از متفکرین و روشنفکران دیروز و امروز فرانسوی، بجای ملاک قرار دادن میزان فروش تسلیحات به متجاوزین و با عبرت از گذشته‌های دور و نزدیک تا حدی به مفهوم انسان و انسانیت و برابری و حقوق آدمیان از هر رنگ و نژاد و ملیتی بیاندیشند. تسلیح متجاوز و فرافکنی و وارد کردن اتهام به دیگران، راه به جایی نخواهد برد و وجدان‌های بیدار جهانیان نظاره گر و قضاوت کنندگان نهایی خواهند بود.