به گزارش افکارنیوز،

 یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به انتشار برخی خبرهای غیرواقعی درخصوص محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال 1397 افزود: شورای عالی امنیت ملی از ابتدای سال جدید تاکنون جلسه ای نداشته است.