به گزارش افکارنیوز،

  ۱۲ فروردین سال ۹۷ چهلمین سال انتخاب جمهوری اسلامی در همه پرسی سال ۵۸ است. مردم در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ پای صندوق‌های رای حضور یافتند و به جمهوری اسلامی رای "آری" دادند. این رای قاطعانه و ۹۸.۲ درصدی مردم، باعث انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام ایران شد.

کاربران چهلمین سالگرد انتخاب نظام جمهوری اسلامی را در فضای مجازی جشن گرفتند. هشتگ #جمهوری_اسلامی و #۱۲_فروردین از هشتگ‌های پرکاربرد در این جشن است.

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

 

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی