به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی منصوری آرانی درباره احتمال خروج ترامپ از برجام و پیامدهای آن افزود: اینکه آمریکایی ها بخواهند از برجام خارج شوند از لحاظ حقوقی با توجه به قطعنامه 2231 مقدور نیست ولی اگر این کار انجام شود ما شرایط قبل از برجام را کاملا تجربه کرده ایم و وارد محیط جدید نمی شویم. با این وصف که دیگر آن شرایط جنگ روانی که دنیا علیه ما داشت وجود ندارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده که راستی آزمایی درباره ایران صورت گرفته و ایران در مسیر خلاف حرکت نمی کند و به همین دلیل کشورهای اروپایی، روسیه و چین علیه آمریکایی ها در مسیر برجام هستند.
وی گفت: اگرچه اروپایی ها در حال حاضر خواهان مطرح کردن بحث های جانبی هستند که آن نیز غیرقابل مذاکره است و خود هم آن را می دانند، اما می دانند که درباره برجام به عنوان یک توافقنامه نمی توان صحبت از خروج یا اصلاح کرد، پس کار ترامپ ما را وارد فضای جدید نمی کند 
منصوری آرانی درباره همراهی اروپایی ها، روسیه و چین با آمریکا اظهار داشت: روسیه و چین با آمریکا همراهی نمی کنند و کاملا شرایط شورای امنیت با زمانی که قطعنامه 1929 صادر شد متفاوت است، اما اروپایی ها شرایط متفاوتی دارند و اروپایی ها سعی می کنند که تصمیم آمریکا را تعدیل کنند.
وی با اشاره به اینکه می توان از الگوی برجام برای رفع تنش ها در جهان استفاده کرد، ادامه داد: اگر برجام از بین برود و شکست بخورد، تنش هایی که آسیب های بین المللی بسیاری دارد و جهان را تهدید می کند را دیگر نمی توان با گفت وگو حل کرد، این موضوع را اروپایی ها و حتی خود آمریکایی ها خوب می فهمند که شکستن الگوی برجام که حداقل 2 سال کشورهای بزرگ جهانی را مشغول خود کرد و وقت زیادی درباره آن تلف شد، آسیب های زیادی را در صحنه بین المللی در پی خواهد داشت.