به گزارش افکارنیوز،

عذرخواهی و توبه محمدعلی آهنگران به خاطر حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده می نمایید.

آهنگران