به گزارش افکارنیوز،

مهدی محمدی درباره افزایش قیمت ارز و روش جلوگیری دولت در توییتر خود نوشت:

https://www.afkarnews.com/