به گزارش افکارنیوز،

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه 22 فروردین با اشاره به اتفاقات روز گذشته مجلس هنگام ارائه گزارش ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در صحن گفت: اکنون مجلس در آرامش خوبی است و این جبران جلسه دیروز است.

وی افزود: اصل اتفاقی که دیروز رخ داد بد نبود، بلکه اعتراض نمایندگان به نحوه مدیریت بانک مرکزی بوده است. 

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: اعتراضات نمایندگان همراه با توهین نبوده از این رو دولت باید پیام مجلس را دریافت کند.