به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در مونته ویدئو به سر می برد با «تاباره واسکز» رئیس جمهور اروگوئه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن اشاره به روابط سنتی و مستمر ایران و اروگوئه بر اساس احترام متقابل و با توجه به وجود زمینه های خوب همکاری بین دو کشور بویژه در بخش اقتصادی، بر همکاریهای دوجانبه و تنوع بخشی آن تاکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت همکاریهای خوب موجود در دو کشور که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، شد.

همچنین در این دیدار با توجه به ریاست اروگوئه بر مرکوسور، ارتباط بیشتر ایران با مرکوسور از طریق همکاری با این کشور و برزیل مورد اشاره قرار گرفت.

همکاری در بخش روابط بانکی، کشاورزی، سدسازی و شرکتهای دانش بنیان از موضوعات دیگر مطرح شده در این دیدار بود.

رئیس جمهور اروگوئه در این دیدار با استقبال از تعمیق و گسترش روابط اروگوئه و جمهوری اسلامی ایران افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور در تمامی حوزه ها را مورد تاکید قرار داد.