به گزارش افکارنیوز،

«منندز» با نمایش عکسی از پامپئو پرسید آیا با این عکس مشکلی ندارد؟ چرا آمریکا در این عکس نیست؟

«منندز» با نمایش عکسی از پامپئو پرسید آیا با این عکس مشکلی ندارد؟

پامپئو: می‌دانم شرایط دشوار و پیچیده است و آمریکا هم باید در آینده سوریه نقش داشته باشد.