به گزارش افکارنیوز،
تصویری از دوران سربازی رئیس جمهور، او نفر دوم از سمت راست است.