به گزارش ایلنا، مراسم تدفین آن مرحوم در امامزاده کبودکلایه در شهرستان رامسر در حال برگزاری است.
فرزند محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور یکی از شاخص‌ترین افراد شرکت کننده در این مراسم است.
دیگر شرکت کنندگان در این مراسم عبارتند از: خادمی (فرماندار عباس آباد)، رضاخانی (فرماندار رامسر)، رستم زرودی (معاون فرماندار تنکابن) احد عظیمزاده (سرمایه گذار پروژه الماس خاورمیانه)، اردشیر باقریزاده (عضو شورای شهر تنکابن).