به نوشته روزنامه تهرانامروز: اعمال تحريمهاي نفتي كه از جديدترين تصميمات خصمانه كشورهاي غربيعليه ايران است مدتياست كه به بحث اصلي مقامات كشورهاي اروپايي تبديل شدهاست. اين تحريمها كه از واردات نفت خام ايران به كشورهاي اروپايي جلوگيري ميكند زمينهساز اختلافات و مذاكرات بسياري از مسئولان كشورهاي اروپايي شدهاست. يكي از عمدهترين دليل مخالفت مقامات كشورهاي غربي در قبال تحريم نفت ايران نگراني از افزايش قيمت نفت و در پي آن افزايش قيمت در ديگر كالاهاي اساسي اين كشورهاست. آن هم در شرايطي كه اروپا اين روزها اوضاع نابسامان اقتصادي و بحران در اين زمينه را پيش رو دارد. بر همين اساس نخستوزير ايتاليا با هشدار به اين که تحريم نفت ايران باعث تحميل شوک عرضه به ايتاليا ميشود، تاکيد کرد هرگونه تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا بايد تدريجي و گامبهگام باشد. به گزارش فارس، ماريو مونتي تصريح کرد؛ ايتاليا مخالف اعمال سريع و ناگهاني تحريم نفت ايران از سوي اتحاديه اروپاست. وي افزود: اگر قرار است اتحاديه اروپا در نشست ۳۰ ژانويه واردات نفت از ايران را تحريم کند اين مسئله بايد تدريجي و گام به گام باشد و شرکت اني ايتاليا نيز بايد در شرايط کنوني از اين تحريمها مستثنا شود. از سوي ديگر همچنين يک کارشناس غربي سياست تحريم نفت ايران را شکست خورده دانست و گفت: در طول تاريخ تحريمهاي نفتي هرگز موثر نبودهاند و تحريم ايران نيز فقط باعث اختلال در روند عرضه نفت خواهد شد. لئو درولاس، اقتصاددان مطرح و رئيس مرکز جهاني مطالعات انرژي هم ميگويد كه بستن تنگه هرمز و عدم اجازه عبور نفت از اين منطقه قيمتهاي جهاني را تا چند برابر افزايش خواهد داد.

توکیو در فکر تحریم نفت ایران نیست

از سوی دیگر همچنین یک مقام وزارت خارجه ژاپن با اشاره به نگرانی دولت این کشور از افزایش فشار آمریکا برای تحریم نفت ایران تاکید کرد: «ما به فکر تحریم واردات نفت از ایران نیستیم.» این گزارش حاکی است، ژاپن که ۱۰ درصد کل واردات نفت خود را از طریق ایران تامین می‌کند، احتمالا در آینده‌ای نزدیک با تقاضای اروپا و آمریکا برای کاهش واردات نفت از ایران مواجه خواهد شد. این در شرایطی است که ژاپن به دلیل تبعات زلزله و سونامی ۲۰۱۱، برای جبران کاهش میزان تولید انرژی هسته‌ای خود، ناگزیر به استفاده از ژنراتور‌های نفت سوز است. یکی از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز گفت که تحریم نفتی ایران باعثافزایش شدید قیمت‌های نفت خواهد شد. وی اضافه کرد: آمریکا باید متوجه تاثیرات منفی چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی باشد.
عدم توافق کشورهای اروپایی برای تحریم نفت ایران
در این میان اما دیروز یک خبرگزاری غربی مدعی توافق کشورهای اروپایی برای قطع واردات نفت خام از ایران شده‌است.

رويترز در اين زمينه مدعي شد: رهبران کشورهايي اروپايي با قطع واردات نفت از ايران توافق کردهاند و از آنجا که به غير از اروپا، چين و ژاپن نيز در انديشه کاهش واردات نفت از ايران هستند فشارهاي وارده بر تهران در ماههاي آينده افزايش خواهد يافت. بر اساس ادعاي رويترز، چين در يک ماه اخير نيمي از واردات نفت خود از ايران را کاهش داده و ژاپن نيز در انديشه اجراي طرح کاهش واردات نفت خام خود از ايران است. در عين حال با وجود ادعاي اين شبكه خبري اما ديگر خبرها از مقامات كشورهاي غربي نشان ميدهد كه هنوز اجماعي در مورد تحريم نفت ايران بهوجود نيامده و اختلافات هنوز پابرجاست.