به نوشته روزنامه شرق،در حالي كه علياكبر صالحي در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه فرانسه در مورد استقبال از تحريم نفت ايران توسط كشورهاي اروپايي گفت كه ايران نگران تحريمها نيست. در اين ميان، خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيك اروپايي گزارش داد كه كشورهاي اتحاديه اروپا درباره ممنوعيت واردات نفت ايران به توافق رسيدند و دولتهاي اروپايي به طور اصولي آمادگي خود را براي ممنوعيت صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا اعلام كردهاند و انتظار ميرود تصميم نهايي درباره تحريم نفت ايران در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل در ۳۰ ژانويه اتخاذ شود. به گزارش ايسنا يك منبع اتحاديه اروپا پنجشنبه گذشته با بيان اينكه مساله اصلي جزييات است و ما هنوز در حال گفتوگو درباره آن هستيم به طور تلويحي گفت كه برخي استثناها در اين تحريم مورد بحث و گفتوگو قرار دارد. البته روزنامه نيويوركتايمز گزارش داد كه تصميم نهايي اتحاديه اروپا تا پايان ماه ميلادي جاري اتخاذ نخواهد شد و تحريم احتمالي نفت جمهوري اسلامي در مراحل تدريجي صورت ميگيرد تا از اختلال در تامين نفت جهان جلوگيري شود. كارشناسان انرژي معتقدند چنانچه نفت ايران تحريم شود، قيمت نفت تا حدود زيادي بالا ميرود. عربستان سعودي نيز به منابع غربي اطمينان داده كمبود نفت ناشي از تحريم جمهوري اسلامي را جبران ميكند. اين در حالي است كه ديپلماتهاي اتحاديه اروپا در پايان ماه دسامبر در بروكسل با تصميم تحريم نفت ايران موافقت كردند و قول دادند كه به اعتراضهاي برخي كشورها مانند ايتاليا و اسپانيا كه نفت زيادي از ايران وارد ميكنند پاسخ دهند. وزير امور خارجه فرانسه در همين زمينه تاكيد كرده كه به برخي از شركاي اروپايي كه نفت ايران را خريداري ميكنند اطمينان ميدهد راهحلهاي جايگزيني وجود دارد. از سوي ديگر وزير تجارت ژاپن اعلام كرد كه توكيو قصد دارد در واكنش به تحريمهاي جديد آمريكا عليه تاسيسات مالي كه با بانك مركزي ايران همكاري ميكند كاري كند كه تاثير چنين تحريمهايي روي اقتصادش و نيز اقتصاد جهان به حداقل برسد. به گزارش خبرگزاري رويترز، يوكيو ادانو، وزير تجارت ژاپن در يك كنفرانس خبري گفت: ما مايليم ببينيم كه جامعه بينالمللي چگونه عمل ميكند و به همان ترتيب واكنش مناسبي نشان دهيم و سعي كنيم تاثير اين تحريمها روي اقتصاد ژاپن و اقتصاد جهاني را به حداقل برسانيم. وزير امور خارجه ژاپن گفته است كه در سفر به كشورهاي نفتخيز منطقه خليجفارس در صدد تضمين امنيت انرژي كشورش است. منابع دولتي ژاپن به خبرگزاري رويترز گفتهاند كه اين كشور در حال بررسي راههاي مختلف براي معاف شدن از تحريمهاي تازهاي است كه دولت آمريكا عليه ايران اعمال كرده است. اين راهها از جمله كاهش واردات نفت از ايران و كاستن از مراوده با بانك مركزي اين كشور را شامل ميشود. بنابر اعلام منابع آگاه مقامات ژاپني با مقامات آمريكايي تبادل اطلاعات خواهند كرد و نگراني خود را در مورد تاثيري كه تحريمهاي جديد ميتواند بر قيمت نفت و اقتصاد ژاپن و جهان بگذارد با آنها در ميان خواهند گذاشت. منابع ژاپني به رويترز گفتهاند كه دولت ژاپن فهرستي از گزينههاي ممكن را براي معاف شدن از تحريمهاي جديد آمريكا تا آخر ماه فوريه (اوايل اسفند) به دولت آمريكا پيشنهاد خواهد كرد. اين در حالي است كه يك مقام ارشد كره جنوبي نيز به خبرگزاري فرانسه گفت كه سئول درپي معافيت از تحريمهاي جديد آمريكا عليه نفت ايران است. اين مقام ارشد كره جنوبي كه نخواست هويتش فاش شود، با اشاره به اينكه ايران از صادركنندگان اصلي نفت به سئول است، تحريمهاي جديد عليه ايران را نگراني جدي براي اين كشور دانست. اين در حالي است كه كره جنوبي ماه گذشته تحريم عليه ايران را تشديد كرد و از تحريم ۹۹ گروه و شش شخص مرتبط با توسعه برنامه هستهاي ايران خبر داد. به گزارش رويترز، يكي از اين منابع گفته است كه مقامات ژاپني در جريان سفر هفته آينده تيموتي گايتنر، وزير خزانهداري آمريكا به توكيو، درباره اين موارد با او گفتوگو خواهند كرد، اما بعيد است كه توافق كامل در جريان اين سفر به دست آيد. بر اساس اعلام وزارت خزانهداري آمريكا وزير خزانهداري اين كشور از ۱۰ ژانويه (۲۰ ديماه) سفري دو روزه به چين خواهد داشت كه موضوع تحريمهاي ايران ممكن است در دستور كار وي قرار داشته باشد. به گزارش ايسنا، وزارت خزانهداري آمريكا اعلام كرد تيموتي گايتنر وزير خزانهداري آمريكا هفته آينده با ونگ كيشان معاون نخستوزير چين و روز چهارشنبه با ون جيابائو نخستوزير و شي جينپينگ معاون رييسجمهور چين ديدار ميكند تا درباره راههاي ارتقاي رشد اقتصادي با آنها گفتوگو كند. به گزارش روزنامه چايناديلي، وزارت خزانهداري آمريكا در بيانيهاي اعلام كرد كه گايتنر علاوه بر آن درباره احتمال افزايش فشار بر ايران از جمله اقدامات مالي كه بانك مركزي ايران را هدف قرار ميدهند با مقامات چيني گفتوگو خواهد كرد. اين در حالي است كه هونگ لي، سخنگوي وزارت امور خارجه چين، موضع پكن در قبال ايران را تكرار كرد و گفت كه چين گفتوگو را به تحريمها ترجيح ميدهد.