به گزارش فارس، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از محمود احمدینژاد رئیسجمهور برای حضور در جلسه سهشنبه هفته جاری اسن کمیسیون دعوت کرده تا احمدینژاد به سؤالات جمعی از نمایندگان پاسخ دهد.

در همین زمینه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح علت دعوت از رئیس‌جمهور پرداخت و در این زمینه گفت: این دعوت در راستای بررسی طرح سؤال از رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

وی همچنین افزود: البته از مجموع سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور، هیئت‌رئیسه بررسی ۲ سؤال را به کمیسیون امنیت واگذار کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: در عین حال لزوماً نیازی به حضور شخص رئیس‌جمهور در کمیسیون نیست بلکه وی یا نماینده وی که می‌تواند از معاونین مربوطه یا وزرای کابینه باشد نیز می‌توانند با حضور در کمیسیون به سؤالات پاسخ دهند.

بروجردی با بیان اینکه براساس قانون رئیس‌جمهور می‌تواند در نشست بررسی سؤال حضور نداشته باشد، اضافه کرد: هنوز از سوی ریاست‌جمهوری اعلام نشده که چه کسی قرار است در جلسه حضور پیدا کند.

وی در پایان این گفتوگو اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی پس از بحث و بررسی پیرامون سؤالات واگذارشده به این کمیسیون، گزارش بررسیها را به هیئترئیسه ارائه خواهد کرد.