به گزارش مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در این ملاقات، سلامتی و تندرستی هرچه سریعتر آیتالله مظاهری را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.