به گزارش تابناک ، این عمل مقامات شهر فرایبورگ با اعتراض ایرانیان میهن دوست مواجه شده است و آنان به این اقدام واکنش نشان داده اند ، که ظاهرا مقامات آلمانی بر عکس افراشته شدن پرچم کشورمان را به دلیل مخالفت ایران با رژیم صهیونیستی عنوان کرده اند .اگر چه مقامات آلمانی توضیحات بیشتری را به ایرانیان میهن دوست ساکن این شهر نداده اند، اما در عرف دیپلماتیک هیچ توجیه و دلیلی برای اهانت به پرچم توسط کشور هایی که با یکدیگر دارای روابط دیپلماتیک هستند وجود ندارد.

لذا به نظر می رسد مقامات وزارت خارجه ایران لازم است هر چه سریع تر به این اقدام واکنش نشان داده و خواستار توضیح مقامات آلمان در این زمینه شوند.