پرويز سروري در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه اقدام آمريکا در تحريم بانک مرکزي ايران يک اقدام اقتصادي نبود بلکه اقدامي کاملا سياسي و در راستاي سياستهاي
کلي آمريکا براي مقابله با ايران است اظهار داشت: آمريکا قصد دارد با نزديک شدن به انتخابات مجلس فشار هاي رواني را عليه جمهوري اسلامي بيشتر کند.عضو کميسيون امنيت ملي در ادامه بيان داشت؛ آمريکايي ها بعد از شکست هاي پي در پي از جمهوري اسلامي ايران، حوزه تاثير و نفوذشان در منطقه به شدت کاهش يافته است.وي در ادامه با بيان اينکه آمريکايي ها با يک بحران جدي روبه رو هستند خاطر نشان کرد: بحران اقتصادي و جنبش وال استريت در قلب آمريکا از يک طرف و همچنين کم رنگ شدن حضور آمريکا در منطقه، منزوي شدن اسرائيل، تقويت گفتمان بيداري اسلامي و روحيه مقاومت در مقابل آمريکا و اسرائيل باعث شده تا ايالات متحده با استيصال و انفعال بي سابقه اي مواجه شود.سروري در ادامه افزود: آمريکاييها براي برون رفت از اين وضعيت بحراني تلاش مي کنند تشديد فشار عليه ايران را انجام دهند که بيشترمصرف داخلي براي ايالات متحده دارد.