به گزارش ايرنا، `علياكبر صالحي` اين مطلب را شامگاه پنجشنبه در نشست خبري مشترك با داوود اوغلو همتاي تركيهاي خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاري درخصوص چگونگي ادامه مذاكرات ايران و ۱+۵ بيان كرد.وي در اين خصوص به گفتگوي كوتاهي كه در كنفرانس بن (در خصوص افغانستان) با خانم اشتون درباره مذاكرات ۱+۵ انجام داده بود اشاره كرد و گفت: در آن گفتگوي كوتاه به اشتون گفتم مكان و زمان را پيشنهاد كنند ضمن آنكه دكتر جليلي نيز نظر خود را درباره زمان و مكان نشست ۱+۵ اعلام خواهند كرد.صالحي افزود: نزديك به ۲ ماه پيش دكتر جليلي در نامهاي به خانم اشتون، از آمادگي ايران براي ادامه گفتگو با ۱+۵ خبر داده بود و در همين رابطه خانم اشتون نيز از داوود اوغلو درباره آمادگي تركيه براي ميزباني نشست آينده ايران و ۱+۵ در يك زمان مقرر پرسيده بود.وي خاطرنشان كرد كه وزير خارجه تركيه نيز بعد از اعلام اين مسئله به من و هماهنگي كه با سعيد جليلي انجام شد، آمادگي كشورش را براي ميزباني مكان مذاكرات ايران و ۱+۵ به خانم اشتون اعلام كرده بود.وزير امور خارجه كشورمان همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا و آمريكا عليه ايران نيز گفت: جمهوري اسلامي ايران با تجارب فراواني كه در طي ۳۲ سال گذشته كسب كرده، به لطف الهي همواره آماده مقابله با رفتارهاي خصومتآميز است.