حجتالاسلام حسین سبحانینیا نماینده مردم نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به لایحه بودجه ۱۳۹۱ که باید دولت تا ۱۵ آذرماه برای رسیدگی تقدیم مجلس میکرد، اظهار داشت: تاکنون تصمیم و مطلبی از سوی دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه ۹۱، به مجلس اعلام نشده است.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا در ادامه با اشاره به طرح سؤال از رئیس‌جمهور که به شش کمیسیون تخصصی مجلس برای رسیدگی ارائه شده است، گفت: در این مرحله طبق قانون، کمیسیون‌ها باید از رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به سؤالات مطروحه دعوت کنند اما لزومی ندارد که شخص رئیس‌جمهور در جلسات کمیسیون‌ها حضور یابد اما نماینده رئیس‌جمهور باید بربای پاسخگویی به سؤالات در کمیسیون‌ها حاضر شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس متذکر شد: بعد از ارائه گزارش کمیسیون‌ها از بررسی طرح سؤال از رئیس‌جمهور به هیئت رئیسه، سؤالات در صحن علنی با حضور رئیس‌جمهور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، البته این اقدام در صورتی انجام می‌شود که سؤال‌کنندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور یا نماینده او در کمیسیون‌ها قانع نشوند.

طرح سؤال از رئیس‌جمهور در ۱۰ محور با ۷۹ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و این هیئت نیز طرح مذکور را برای بررسی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه، عمران، اقتصاد، اصل ۹۰ و فرهنگی ارجاع داد.

شش کمیسیون مذکور نیز این هفته بررسی این سؤال را در دستور کار خود قرار دادهاند و از رئیسجمهور نیز برای پاسخگویی به سؤالات، دعوت کردند تا در مجلس حاضر شود.