جوان آنلاین: جريان انحراف ضمن آماده باش به تيم هاي مختلف خود زمان آغاز موج اصلي فعاليت هاي اين جريان را اعلام كرده است.
جریان انحراف به تیم های مختلف خود اعم از رسانه ای و… تصریح کرده است که فعالیت اصلی این جریان پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
همچنين ليدر اين جريان گفته است كه ما فعاليت اصلي مان را با موجي كه طراحي شده توسط آقاي... آغاز كرده و روي اين موج سوار مي شويم.