به گزارش جهان جمعی از کارکنان شریف و کارشناسان بسیجی صنعت نفت در شمال و مرکز و همچنین جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعت نفت اظهارات یکی از نامزدهای استان های شمالی (ساری) انتخابات مجلس نهم مبنی بر تعلق ایده اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریای خزر به مرحوم علی کردان را توهین به پژوهشگران و کارشناسان خبره صنعت نفت اعلام کرده و آن را تحریف تاریخ و جزو دروغ بزرگ سیزده در آستانه سال نو ارزیابی کردند.

گفتنی است ایده مذکور به ۱۸ سال پیش و به پژوهشگران صنعت نفت تعلق دارد و این اظهارات که در روستای نبی آباد ساری و در جمع برخی افراد منتسب به مرحوم کردان بیان شد مطالبی بی اساس، غیرعلمی و فاقد مولفه های منافع ملی و احترام به جایگاه نخبگان نفت است که به منظور جلب آراء مردم اظهارگردیده است.

وی چندی پیش نیز در اظهاراتی انتخاباتی و غیرواقعی خود و جامعه اصولگرایان کشور را مدیون مرحوم کردان اعلام کرده بود.