به گزارش افکارنیوز، سیدمجتبی ثمرههاشمی مشاور ارشد رئیسجمهور در گفتوگو با فارس به دور چهارم سفرهای استانی رئیسجمهور اشاره کرد و اظهار داشت: دولت سفر به همه استانهای باقیمانده که حدود ۲۶ استان هستند را در دستور کار دارد.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم هر زمان که هوا مناسب باشد این سفرها انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۵ استان کشور آمادگی خود را برای سفر رئیسجمهور اعلام کردهاند، یادآور شد: همه شهرستانها در برنامه سفر رئیسجمهور هستند و وی از همه آنها بازدید میکند.