علی​اکبر محرابیان هشت ماه پس از عزلش از وزارت صنایع به عنوان مشاور ویژه رئیس​جمهور بار دیگر به دولت پیوست.