به گزارش مهر، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از برگزاری جلسه این فراکسیون در هفته جاری خبر داده و گفته بود: هرگونه تغییر در راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان، در بیرون مجلس منوط به نظر بزرگان اصلاحطلب است و در داخل مجلس و فراکسیون اقلیت نیز موکول به جلسه شورای مرکزی فراکسیون اقلیت یا احیاناً مجمع عمومی فراکسیون میشود که هفته آینده برگزار خواهد شد.

علی‌ اکبر اولیاء عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر زمان برگزاری جلسه فراکسیون اقلیت را فردا یکشنبه اعلام کرد و گفت: در این جلسه درباره مسائل انتخابات مجلس نهم بحثمی‌شود.

اعضای شناخته‌شده فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره آرایش حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال یوسف‌نژاد نماینده اصلاح‌طلب مردم ساری گفته است که به صورت مستقل و بدون تابلوی اصلاح‌طلبی وارد رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم می‌شود و از طرف دیگر داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام نیز می‎گوید قطعاً با تابلوی اصلاح‌طلبی وارد رقابت‌ها خواهد شد.

با توجه به اظهارنظرهای متفاوت اصلاحطلبان مجلس هشتم درباره چگونگی حضور در انتخابات مجلس نهم، بررسی تناقضهای موجود توسط فراکسیون اقلیت مجلس در دستور کار جلسه این فراکسیون قرار دارد.